Specialisatie binnen de kinderfysiotherapie

Sensorische integratie therapie

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven

informatie die wij nodig hebben om te kunnen

overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse

leven.

SI-therapie

Kinderen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen kunnen worden aangemeld bij “De Kinderfysio – Met Sprongen Vooruit!” voor observatie en behandeling. Ik ben gespecialiseerd in de behandelmogelijkheden van de Sensorische informatieverwerking (zintuigelijke prikkelverwerking). Ook baby’s waarbij problemen binnen de prikkelverwerking aanwezig zijn kunnen worden aangemeld. 

Inge Veenendaal KInd onder verf
Video afspelen

Het is niet door: “het niet willen maar, het niet kunnen!”

Sensorische informatieverwerking 

Hoe werkt het?

Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen (visueel), de oren (auditief), de neus (reuk) en mond (smaak) en de huid (tastzin). Heel belangrijk zijn echter ook onze “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. De ontwikkeling van de zintuigen begint al in de baarmoeder. De zintuigen maken een eigen ontwikkeling door maar werken niet afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar en zullen uiteindelijk als een geheel moeten functioneren. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd.

Ze nemen sensorische informatie rommelig waar

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten ,waardoor allerlei activiteiten in het dagelijks leven moeizaam verlopen. Zij ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.

Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeizaam is. Hieronder staan enkele voorbeelden waardoor problemen kunnen ontstaan. 

Let op! Problemen binnen de sensorische informatie verwerking komen in allerlei gradaties voor en zijn per kind verschillend. 

Waar gaat het mis?

Wat doe ik precies?

behandelen

De behandeling is gericht op het bergijpen van het kind. Hoe verwerkt het kind de sensorische prikkels van buiten en van binnen het eigen lijf en hoe reguleert het kind zijn alertheid. 

De KInderfysio Inge Veenendaal

ondersteunen

Er wordt gekeken naar hoe de sensorsiche informatie verwerking verloopt op school en in de thuissituatie. Hierbij ondersteun ik de leerkrachten in de klas en de overige gezinsleden thuis. 

adviseren

Er wordt veel waarde gehecht aan advisering. “Hoe moet er op een passende en adequate wijze mee om worden gegaan? ” zal hier een hoofdvraag in zijn. 

“We zorgen samen dat we het kind zien door er anders naar te kijken!”

Verrijk het sensorisch vermogen van je kind in het dagelijks leven

Scroll Up