Schoolgaande kinderen

Peuters | Kleuters

" Daar gaan ze, de wijde wereld in!"

Grappig, lief, aandoenlijk, brutaal, slim, ontroerend…

De wereld wordt steeds verder ontdekt. Zowel fijne als grove motorische vaardigheden worden verrijkt. Grenzen opzoeken van de motorische mogelijkheden hoort er helemaal bij. Het vormt niet alleen een basis voor de motorische ontwikkeling, het  heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door te bewegen leert het kind met letterlijk vallen en weer opstaan zijn lichaam en ook zijn omgeving kennen. Bij sommige kinderen kost het bewegen extra moeite. Soms zijn niet alle voorwaarden aanwezig om een vaardigheid aan te leren en speelt angst of een gebrek aan ervaring een rol.

Mogelijke oorzaken

Meestal verloopt deze ontwikkeling  zonder problemen. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan deze ontwikkeling minder snel gaan of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, organen, of het zenuwstelsel. Maar een tekort aan motorische ervaring van spieren en gewrichten kan hierbij ook een rol spelen. 

Vaak wordt door ouders of leerkracht opgemerkt dat hun kind langzamer of anders ontwikkelt. Maar ook tijdens het spelen beoordelen kinderen elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen. 

Inge Veenendaal jongen met bril

Wat doet " de kinderfysio"?

Observeren

Zorgen dat het kind wordt gezien zowel in de kinderfysiotherapeutische setting als in het dagelijks leven.

behandelen

Kindvriendelijke en gemoedelijke omgeving passend bij het kind.

onderzoeken

Brengen behandelbare grootheden in beeld en maken een motorisch ontwikkelingsprofiel.

adviseren

Het geven van voorlichting en advies is een belangrijk aspect. Daarnaast wordt er kennis van de motorische ontwikkeling over gedragen op de (mede)opvoeders van het kind.

behandel indicaties

Alle kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling en beweging zijn welkom.  “De Kinderfysio – Met Sprongen Vooruit!” biedt een passende behandeling bij algemene, chronische en acute problemen.

Peuters en kleuters kunnen worden behandeld bij de volgende indicaties:

 • Problemen binnen de grove motoriek bijv. tijdens: rennen; klimmen; hinkelen; springen; bal- en balansspellen; etc.
 • Zintuigelijke prikkelverwerkingsproblemen zoals hoogsensitiviteit of onder-overprikkeling
 • DCD (Developmental Coordination Disorder) 
 • Houterig bewegingspatroon
 • Afwijkend looppatroon en/of voetenstand
 • Angst in bewegen
 • Hypo- hypertonie (te hoge of te lage spierspanning)
 • Houdingsproblematiek
 • Hypermobiliteit
 • Tenenlopen
 • Overbeweeglijkheid
 • Problemen binnen de fijne motoriek bijv.: knippen; kleuren; tekenen; knutselen etc.
 • Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
 • Algehele ontwikkelingsachterstanden
 • Longproblemen: hyperventilatie;ademhaling. 
 • Orthopedische aandoeningen
 • Neurologische aandoeningen
 • Syndromen
 • Status na fracturen 

Bij kinderen van 4-6 jaar zal de behandeling op de praktijklocatie (Ederveen) of op OBS de Kern (Ede) plaatsvinden.

Neem contact met mij op:

  Scroll Up